Lacul Adunații de Geormane

Atracție naturală / Arie protejată


Address

Geormani, România

Despre

Aria protejată de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane este situată într-o zonă de câmpie din bazinul hidrografic al râului Jiu care se întinde pe teritoriul localităţilor Bratovoeşti şi Teasc şi face parte din categoria zonelor umede. Această arie protejată se caracterizează prin prezenţa ecosistemelor lacustre, respectiv lacul Victoria şi balta Marica, învecinate de zone mlăştinoase.
Lacul Victoria este situat pe terasa superioară stângă a Jiului la o distanţă de aproximativ 25 kilometri faţă de Craiova spre sud, în Câmpia Olteniei pe terasa Rojiştea. Acest lac formează o unitate biologică izolată legată de Jiu priuntr-un canal de evacuare a surplusului de apă prin intermediul bălţii Marica. Forma lacului este aproape ovală, cu maluri joase, nisipoase şi puţini arbori.

Sursa: www.mmediu.ro
Foto: www.facebook.com

Photo Gallery

Alte sugestii

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Atracție naturală / Arie protejată

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Atracție naturală / Arie protejată

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Atracție naturală / Arie protejată

Rezervația de Bujori sălbatici de la Plenița

Atracție naturală / Arie protejată

Pădurea Ciurumela

Atracție naturală / Arie protejată