Pădurea Nisipuri

Arie protejată / Atracție naturală


Address

Nisipurile Băilești, România

Despre

La nivelul zonei Băileşti se află pădurea de salcâm cu rezerve de stejar „Nisipuri”- Băileşti. Se întinde pe o suprafaţă de 50 ha și a fost stabilită arie naturală protejată de interes local prin Hotărârea Consiliului Județean nr 26/1994.

În pădurea Nisipuri – Băileşti există numeroşi arbori seculari, din flora spontană cum ar fi părul pădureţ şi stejarul brumăriu, alături de speciile deja menţionate şi de salcâmi.

Alte sugestii

Rezervația de Bujori sălbatici de la Plenița

Arie protejată / Atracție naturală

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Arie protejată / Atracție naturală

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Arie protejată / Atracție naturală

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Arie protejată / Atracție naturală

Pădurea Ciurumela

Arie protejată / Atracție naturală