Rezervația ornitologică Ciuperceni - Desa

Arie protejată / Atracție naturală


Address

Comuna Ciupercenii Noi, Romania

Despre

Aria naturală Ciuperceni-Desa se află în zona inundabilă a Luncii Dunării și este o rezervație ornitologică de aproximativ 200 de hectare care cuprinde și Balta Lată și Balta Neagră. Tot aici se află și Pădurea Ciurumela în care se găsesc salcâmi imenși ale căror diametre ating 70-80 cm și înălțimi de până la 35 de metri. Habitatele de Salix alba și Populus alba sunt cele care au contribuit la desemnarea sitului ca sit de importanță comunitară Natura 2000.

Printre păsările prezente în acest sit se numără barza albă, barza neagră (Ciconia nigra), egreta mică (Egretta garzetta), bătăușul (Philomachus pugnax), stârcul roșu (Ardea purpurea), piciorongul (Himantopus himantopus), țigănușul (Plegadis falcinellus). Situl Ciuperceni-Desa este neîndiguit și este singurul loc care a rămas așa din Lunca Dunării.

Photo Gallery

Alte sugestii

Rezervația de Bujori sălbatici de la Plenița

Arie protejată / Atracție naturală

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Arie protejată / Atracție naturală

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Arie protejată / Atracție naturală

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Arie protejată / Atracție naturală

Pădurea Ciurumela

Arie protejată / Atracție naturală