Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Arie protejată / Atracție naturală


Address

Balta Cilieni, Băilești

Despre

Aria naturala protejata Balta Cilieni – Băilești face parte din categoria ariilor naturale protejate de interes național si corespunde categoriei IV IUCN, fiind declarata prin HCJ 26/1994 si apoi prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea III – Zone protejate. Nu face parte din niciun sit Natura 2000.

În prezent Aria naturală protejată Balta Cilieni – Băilești se afla în custodia Primăriei Municipiului Băilești, conform convenției de custodie nr. 127/09.03.2010, încheiată între Agenția Națională pentru Arii Naturale protejate și Consiliul Local al Municipiului Băilești județul Dolj.

Terenul ariei naturale protejate are o suprafață de 47 ha și intră în categoria domeniului public, conform Hotărârii de Guvern 1326/27.12.2001, publicată în Monitorul Oficial 17/15.01.2002.

Aria naturala protejata de interes național "Balta Cilieni - Băilești" este situată în partea centrală a Câmpiei Olteniei, în Câmpia Băileștilor, având următoarele coordonate 44o02'20'' lat. Nordică și 23o18'00'' long. Estică, se întinde de la intrarea Pârâului Balasan pe teritoriul administrativ al municipiului Băilești (în extravilan) și până la digul de la aeroport.

Flora și fauna acestei arii protejate este specifică zonelor umede de apă dulce.

Sursa foto: http://www.primariabailesti.ro/cilieni/specii-protejate.php
Sursa: http://www.primariabailesti.ro/cilieni/specii-protejate.php

Photo Gallery

Alte sugestii

Asociatia Ape Fara Plastic

Atracție naturală

Pădurea Zăval

Arie protejată

Lacul Bistreț

Arie protejată

Rezervația naturală Balta Neagră

Arie protejată / Atracție naturală

Rezervația naturală Balta Lată

Arie protejată / Atracție naturală