𝗘𝘅𝗽𝗼𝘇𝗶ț𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿ă 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 ,,𝗗𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘀𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝘂”

𝗘𝘅𝗽𝗼𝘇𝗶ț𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿ă 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 ,,𝗗𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘀𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝘂”


Gazdă:


Strada Madona Dudu 14, Craiova 200410, Romania

Data și ora:

Despre

𝗘𝘅𝗽𝗼𝘇𝗶ț𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿ă 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 ,,𝗗𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘀𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝘂”, 𝗹𝗮 𝗠𝘂𝘇𝗲𝘂𝗹 𝗢𝗹𝘁𝗲𝗻𝗶𝗲𝗶
Laboratorul de Restaurare-Conservare, din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, în colaborare şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, organizează, 𝗺𝗶𝗲𝗿𝗰𝘂𝗿𝗶, 𝟱 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, expoziția temporară de restaurare ,,Din secretele pieselor de patrimoniu”  - o continuare a tradiției de promovare a restaurării patrimoniului cultural național mobil. 
În acest context, se oferă oportunitatea specialiștilor și publicului larg să fie la curent cu cele mai noi rezultate privind complexul proces al restaurării, cu aspecte ale noilor tehnologii utilizate în acest domeniu, precum şi abordarea interdisciplinară a restaurării din cadrul muzeului.
Totodată, expoziția temporară ,,Din secretele pieselor de patrimoniu” are ca obiectiv general punerea în valoare a patrimoniului cultural al Muzeului Olteniei, vitalizarea acestuia precum şi conştientizarea, cunoaşterea şi marcarea specificităţii domeniului restaurării şi conservării.
Publicul va putea admira obiecte de patrimoniu unicat, altele rare, de o valoare inestimabilă - din ceramică, metal, lemn, textile, piele, hârtie, circuitul expoziţional fiind gândit astfel încât să reprezinte o incursiune valorică în vastul domeniu al restaurării patrimoniului cultural național. 
Expoziția temporară de restaurare ,,Din secretele pieselor de patrimoniu” va reuni în spaţiul expoziţional din Sala ,,C.S. Nicolăescu-Plopșor”, într-o formulă de exprimare culturală complexă, aproximativ 110 piese aparţinând patrimoniului cultural naţional, piese ce provin din colecţiile și depozitele Muzeului Olteniei.
O asemenea expoziție este o reprezentare a unui domeniu de activitate extrem de specializat fiind transpusă în realitate prin efortul depus de către specialiştii Laboratorului de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei Craiova. Scopul acestei acțiuni culturale este de a evidenția responsabilitatea profesională a restauratorului pentru asigurarea perenităţii patrimoniului cultural naţional, transferul optim către generaţiile viitoare, a unor cunoștințe specifice,  dar şi valorizare, respect pentru munca restauratorilor fără de care supravieţuirea colecţiilor muzeale nu ar fi posibilă. 
În cadrul expoziției, se vor expune piese de patrimoniu reprezentative pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului mobil, din colecția Muzeului Olteniei, restaurate în laboratoarele proprii, împreună cu imaginile aferente obiectului patrimonial înainte, în timpul și după restaurare. 
Obiecte variate, specifice restaurării lemnului vor combina în spaţiul expoziţional, într-un mod inedit, mărturii/artefacte ale valorilor culturale româneşti cu eleganţa şi distincţia profesională a muncii de restaurator, aducând în faţa vizitatorilor piese patrimoniale remarcabile precum: scaun (sec. XIX), pat (sec. XX); cântar din lemn (sec. XIX); dulap țărănesc (sec. XIX); ladă de zestre (sec. XX), etc;
Restaurarea ceramicii, sticlei și porțelanului va fi reprezentată prin ceramică specifică epocii bronzului – Cultura ,,Gârla Mare”,  statuete antropomorfe,  urnă funerară,  vase de lut din perioada dacică şi romană sau ceramică etnografică.
Cât priveşte obiectele din metal, reţin atenţia: obiecte metalice de artă decorativă și religioasă, arme albe și de foc: pistoale cu cremene (sec. XIX), pușcă (sec. XIX), sabie de ofițer (sec. XIX), piese arheologice din bronz, argint și aur (sec. III; sec. XII; sec XVI), gramofoane și patefoane, obiecte ce se află în impresionantele şi valoroasele colecţii ale Muzeului Olteniei Craiova.
În expoziţie, se regăsesc vechi şi valoroase tipărituri, cărţi vechi religioase, documente, cromolitografii: Evhologhion, sec. XIX, Psaltire, 1816, Liturghier, sec. XIX, Minei pe septembrie, 1780; Octoih, 1845; Octoih, 1846; Viețile Sfinților pe luna martie, 1813;  Hrisov emis de Alexandru Voievod domn al Ţării Româneşti,
la anul 1676, precum și manuscrise vechi de o mare valoare și importanță istorică și religioasă așa cum este TETRAEVANGHELIAR (sec. XII/ Constantinopol), deţinut de Muzeul Olteniei.
De asemenea, publicul craiovean va putea admira o gamă variată de obiecte de patrimoniu pe suport textil (steag, felon, carpetă, căpătâi, ilic, ștergar, vâlnic, epitrahil, rochie de jupâniță, din secolele XIX-XX), etc, care au necesitat, în procesul de restaurare aplicarea unor tehnici specifice de ţesere, coasere, croşetare, brodare ori vopsire. 
Timp de aproape două luni, au la dispoziţie craiovenii, şi nu numai, să viziteze expoziția temporară de restaurare ,,Din secretele pieselor de patrimoniu” manifestare organizată de Muzeul Olteniei din Craiova. 
Vernisajul expoziției temporare de restaurare ,,Din secretele pieselor de patrimoniu” va avea loc la Secţia de Istorie-Arheologie (str. Madona Dudu nr. 14), miercuri, 05 octombrie 2022, ora 1215.