Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică


Despre

Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni este un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 a judeţului Dolj la nr. crt. 207, cod DJ-II-m-B-08017, cu denumirea Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni, municipiul Craiova, judeţul Dolj, datare sf. sec. XVIII, ref. 1774-1780. Biserica este situată în partea de sud a oraşului, la intersecţia dintre Calea Caracălului cu Strada Ana Ipătescu, lângă cimitirul Ungureni, nu departe de Parcul Romanescu. Are o vechime de peste 200 de ani, fiind construită în jurul anilor 1774-1780, pe locul unei vechi biserici din lemn.

Odinioară, în zona din apropierea bisericii veneau ciobanii prigoniţi din Ardeal, pentru a-şi vinde oile la zahanalele (abatoarele) din zonă. La marginea de miazăzi a cetăţii, a luat naştere o adevărată industrie de tăbăcărie, fiind locul cel mai căutat pentru cei care doreau să cumpere piei de oaie. Pârâul care traversa zona a luat denumirea de pârâul Tăbăcarilor, iar mahalaua a devenit Ungureni, de la cetele de ciobani transilvăneni care coborau aici cu turmele.
Numele bisericii Ungureni şi al cimitirului de alături, au o istorie comună, existând argumente nescrise care le leagă de identitatea unui cioban care a poposit aici cu turmele sale.
Potrivit unei legende locale, ciobanul transilvănean (ungureanul, aşa cum era cunoscut de localnici) a poposit cu turmele sale la marginea cetăţii. A fost primul dintre păstorii ce aveau să se stabilească în această zonă. Simţind nevoia unui loc în care să-şi poată pleca genunchii pentru rugăciune, ciobanul ungurean ar fi ridicat aici, cu cheltuială proprie, o frumoasă bisericuţă din lemn, pisania arătând clar acest lucru: „Din cauza robiei străine, ciobanul a fugit pe poteci şi drumuri numai de el ştiute, a ajuns aici şi drept recunoştinţă a ridicat din temelie această biserică". Noua ctitorie a luat hramul „Sfântul Nicolae", dar potrivit legendei, toţi o cunosc cu numele de Ungureni, „a Ungureanului" sau „a Ungurelului".
Biserica "Sf. Nicolae" este o construcție de dimensiuni relativ mari, ţinând cont de epoca în care a fost construită: 20,85 m lungime pe 11,88 m lăţime în dreptul pronaosului. Construcţia, de tip navă, fără abside, dar cu un adaos care adăposteşte o scară interioară care asigură accesul la fosta clopotniţă, este compartimentată tipic pentru o biserică ortodoxă, cu pridvor deschis, pronaos, naos şi altar.
Pridvorul, de formă dreptunghiulară, prezintă către vest o arcătură cu cinci travei având arcuri în plin cintru, susţinute pe şase coloane din zidărie de cărămidă plină de epocă. Pe laturile nord şi sud are câte o travee, cu o coloană angajată de zidărie. Boltirea se face cu două cupole susţinute de un arc median şi două arcuri laterale cu naşteri în "port-a-faux". 
Pronaosul dreptunghiular, dispus transversal bisericii are dimensiunile interioare de 6.42 x 4.27 m şi o înălţime liberă maximă de 7.20 m în cheie, boltirea fiind o cupolă susţinută de patru arce egale două câte două, cu naşterile în "port-a-faux". Turla clopotniţă de deasupra pronaosului are planul pătrat, fiind prevăzută pe toate cele patru laturi cu goluri mari închise cu tâmplărie "abat-son".
Naosul având forma unui pătrat central, prezintă către nord şi sud, câte două ferestre şi este acoperit cu o cupolă generoasă susţinută de patru arce largi, de proporţii scunde, marcate în plan prin patru picioare de zidărie adosate pereţilor.
Altarul eliptic la interior, este boltit cu o semicalotă eliptică, având înălțimea maximă la cheie de 6.90 m. În axul bisericii este amplasat golul ferestrei, iar către miază-zi se află o ușă de acces.
Pictura interioară a bisericii este o pictură murală în frescă, realizată la 1864, executată de pictorii din epoca post-brâncovenească, ultima intervenţie asupra ei fiind cea din 1984, când s-a îndepărtat intervenţia în tempera din anii 1948-1950. Stilul picturii este un stil atonit: figuri ascetice în culori foarte închise.
 
În perioada 2018-2021 au fost realizate lucrări de consolidare a monumentului istoric, lucrări de restaurare şi conservare a elementelor arhitecturale şi a picturii murale interioare, echiparea/refacerea instalaţiilor, precum şi lucrări exterioare pentru punerea în valoare a monumentului constând în sistematizarea terenului, amenajare alei, spaţii verzi şi iluminat arhitectural.
Proiectul «Consolidare, restaurare şi punere în valoare biserica "Sfântul Nicolae" - Ungureni», cod SMIS: 119853, a făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni, restaurat, conservat şi amenajat corespunzător în vederea desfăşurării unor funcţiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să îşi îndeplinească misiunea sa culturală, socială şi educativă.

Photo Gallery

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae” Cernătești

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică

Biserica Greco-Catolică

Mănăstire / Biserică