Istorie și tradiție doljeană


Despre

În 2016, Consiliul Judeţean Dolj a decis să continue proiectele menite să dezvolte şi să valorifice potenţialul turistic al judeţului prin înfiinţarea primului traseu turistic din Dolj.

Intitulat „Istorie şi tradiţie doljeană”, acesta cuprinde cinci obiective de importanţă culturală şi turistică majoră pentru judeţ: Muzeul Satului Pieleşti, Casa Băniei, Secţia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei, precum şi cele două cule din comunele Brabova şi Cernăteşti.

În patrimoniul judeţului Dolj se regăsesc o serie de monumente care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi local şi care pot fi valorificate din punct de vedere al potenţialului turistic şi cultural. Astfel, pentru a valorifica patrimoniul cultural judeţean şi în scopul cunoaşterii mediului şi spaţiului cultural în care trăim, pentru a îmbunătăţi dezvoltarea economică a judeţului, cât şi pentru a contribui la crearea de valoare adăugată din punct de vedere economic, social, cultural, a fost propusă înfiinţarea traseului turistic «Istorie şi tradiţie doljeană».

În judeţul Dolj se află două monumente valoroase din punct de vedere istoric, social, arhitectural, regional, naţional, est-european, respectiv cula Izvoranu-Geblescu, situată în comuna Brabova, monument istoric de categorie A, cod DJ-II-m-A-08200, şi Cula Cernăteştilor, situată în comuna Cernăteşti, monument istoric de categorie A, cod DJ-II-m-A-08237, acestea fiind unele dintre numeroasele exemple în care specificul naţional se împleteşte cu influenţele caracteristice construcţiilor de la popoarele vecine (bulgari, sârbi). Cele două cule urmează să fie reabilitate de Consiliul Judeţean prin accesare de fonduri europene. Clădirile se află în stare avansată de degradare, iar intervenţiile efectuate asupra acestora, fără o corelare a cerinţelor funcţionale ale imobilelor cu principiile şi regulile care stau la baza lucrărilor de consolidare şi restaurare, obligatorii pentru monumentele istorice, au contribuit şi ele la accentuarea acestei stări.

Traseul turistic cuprinde, pe lângă cele două cule, şi Secţia de istorie-arheologie, Muzeul Satului Pieleşti şi Casa Băniei, un monument de arhitectură medievală şi cea mai veche construcţie civilă din localitate. Zidită la sfârşitului secolului al XV-lea de boierii Craioveşti şi reconstruită de domnitorul martir Constantin Brâncoveanu în anul 1699, Casei Băniei, care găzduieşte în prezent Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei, este cel mai vizitat monument al Craiovei în rândul turiştilor străini şi va reprezenta punctul de atracţie al traseului turistic.

Sursa: indiscret.ro; HCJ264/29.09.2016

Puncte din rută