Școala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”

Școala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”

Instituții de cultură


Despre

Scoala „Cornetti” a fost prima instituţie de învăţământ muzical craiovean, inaugurată, în toamna anului 1911, prin punerea în valoare a generoasei donaţii făcute de familia Elefterie Crăciun-Cornetti si Elena Cornetti, născută Zissi.

Povestea începe la cumpăna dintre două secole, cu doi oameni hotărâţi care au avut un gând frumos: să facă în urbea Craiovei o scoală de muzică. Elena si Elefterie Cornetti, nostalgici ai mecenatului de mare epocă, amintind de amploarea si însemnătatea inaugurală a unor danii domnesti, si-au lăsat întreaga avere Primăriei orasului pentru ca aceasta să întemeieze o instituţie de învăţământ muzical, cum, la vremea aceea mai existau doar la Bucuresti si Iasi. În toamna lui 1911, Scoala de muzică „Elefterie si Elena Cornetti, născută Zissi” îşi deschide, în cadru festiv, porţile. Pornind cu numai sase clase si câţiva profesori inimosi, Scoala si-a extins de-a lungul timpului sfera de activitate, incluzând artele plastice, teatrul, coregrafia, fotografia si cinematografia. Numărul claselor si numărul elevilor a crescut constant încât astăzi peste 400 de elevi îsi desăvârsesc educaţia artistică în cadrul Scolii „Cornetti”.

Şcoala „Cornetti” iniţiează şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare urmărind cu consecvenţă:
– stimularea creativităţii şi a talentului;
– cultivarea valorilor clasice, a autenticităţii creaţiei populare contemporane precum şi artei interpretative neprofesioniste în: muzică vocală şi instrumentală, coregrafie (dans clasic şi dansuri populare), teatru (actorie), arte vizuale (grafică, pictură, artă cinematografică);
– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
– conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal.

Photo Gallery

Alte sugestii

Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa

Instituții de cultură

Casa de Cultură Segarcea

Instituții de cultură

Casa de Cultură a Orașului Dăbuleni

Instituții de cultură

Casa de Cultură ”Amza Pellea” Băilești

Instituții de cultură

Casa de Cultură a Municipiului Calafat

Instituții de cultură