Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș

Mănăstire / Biserică


Address

Strada Alexandru Ioan Cuza 21, Craiova 200396, Romania

Despre

Situat în zona centrală a municipiului Craiova, ansamblul bisericii Toți Sfinții – Hagi Enuș este un complex arhitectural aparte, constituit din biserica propriu-zisă cu hramul Toți Sfinții și turnul clopotniță, unul dintre cele mai vechi din oraș.

Construcția bisericii datează din jurul anilor 1792-1800, conform informațiilor extrase din pisania în slavonă cioplită în piatră în pridvorul acesteia (redată pe un panou în fața bisericii): ”Cu ajutoriu sfintei și de viață făcătoarei Troiți, această sfântă Biserică ce să numește Târgul de Afară, unde să prăznuește și să cinstește hramul Tuturor Sfinților și a Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, este zidită din temelie de dumnealui jupân Dumitrache Săndulache, biv vel clinceriu (clucer), i de dumnealui jupan Ion Băcanu, i de dumnealui jupan Mihai Cojocariu, i de dumnealui jupan Ion Săpunariu, având ajutori și pe alți mahalagii, cine cu ce le-au dat mâna, de au ajutat și alți negustori streini, care în veac să vor pomeni, înfrumusețând-o cu zugrăveală prin afară cât și pe dinăuntru precum se vede, în zilele luminatului Domn Io Mihai Constandin Șuțu Voivod și cu blagoslovenia Prea Sfinții Sale chiriu chir Filaret, săvârșindu-să în zilele Prea Sfinții Sale Părintelui Episcopu Nectarie, leatom .3.. [spart]”. În afara chenarului pisaniei sunt scrise cuvintele: “având ajutor pe popa Vladu i jupan Matei Giurca”, iar ceva mai jos numele „Tănasie”.

Cu toate că pe baza informațiilor istorice din pisanie s-a putut stabili ca dată a zidirii bisericii anul 7301 de la facerea lumii, mai precis toamna anului 1792, un fragment de zid din partea de sud a bisericii marchează o fundație mai veche. Astfel, se consideră că biserica are o vechime mai mare de 220 de ani, informații în acest sens oferind cronicarul Dionisie Eclesiarhul. Dintr-un pomelnic clerical al acestuia aflăm că biserica a fost construită în anul anul 1758, inițial cu statut de mânăstire cu hramul Toți Sfinții, la care au slujit ieromonahii Varlaam si Rafail.

Revenind la pisania păstrată în biserică, nenumărate surse indică menționarea în aceasta drept ctitor al bisericii a unui anume Nicolae Ceaușoiu sau Ceaușescu, despre care se cunoaște că avea un fiu adoptiv, Nicola(e), frate sau rudă cu Hagi Enuș Costa Petru (Hagi Enuș, Hagi Enuși, Hagi Ienuși, Ene Nanu, sau Nanu Costa Petru), cel care se va îngriji ulterior de biserică și îi va da acesteia și numele prezent. Nu cunoaștem motivele pentru care s-a omis această informație de pe plăcuța de informare din curtea bisericii, dar presupunem că este bazată pe respingerea oricărei posibile legături cu dictatorul Nicolae Ceaușescu.

În secolul al XVIII-lea, locuitorii Băniei cunoșteau biserica cu hramul vechii mânăstiri a Tuturor Sfinților, nume care s-a păstrat până în anul 1782. În documente de la începutul secolului al XIX-lea se vorbește despre „Biserica din Târgul de Afară ot Boangii, hramul Toți Sfinții, făcută de neguțătorii mahalagii”, construită la sfârșitul veacului anterior. Aflăm astfel că, odată cu înființarea la periferia Craiovei a așa-numitului Târg de Afară, biserica a preluat numele acestuia.

Izvoarele consemnează faptul că principalul ctitor al noii biserici, Nicolae Ceaușescu, ar fi avut un fiu adoptiv, Nicola(e), fiu al negustorului grec sau aromân Costa Petru și frate cu Hagi Enuș. După moartea Ceaușeștilor, Hagi Enuș își ajută fratele în actele de epitropie a bisericii. Astfel se explică și schimbarea numelui bisericii în tradiția orală din Târgul de Afară, ulterior Târgul de Afară Vechi (odată cu mutarea târgului), în Târgul Vechi Hagiu, Biserica de la Hagiu și, ulterior, biserica Hagi Enuș. În mod oficial, schimbarea denumirii a survenit în data de 29 iulie 1859, atunci când, într-o adresă a Consiliului Municipal din Craiova cu nr. 1285, lăcașul apare pentru prima dată sub numele de biserica Hagi Enuș.

Hagi Enuș a fost un bogat negustor craiovean, al cărui nume îl regăsim în rândul epitropilor de la biserica Madona Dudu (pe atunci Maica Precista de la Dudu), al casei jupânesei Smaranda Brăiloiu și al bisericii Toți Sfinții.

Pe lângă negustorie și epitropie, Hagi Enuș s-a implicat și în Revoluția de la 1821, când l-a împrumutat pe Tudor Vladimirescu pentru cheltuieli cu armamentul. Acest sprijin nu a fost, însă, unul dezinteresat, Hagi Enuș urmărind să intre în grațiile eroului revoluționar. Vladimirescu a înțeles tertipurile abilului negustor, pe care îl acuză printr-unul din punctele din „Cererile norodului românesc“ că ar fi prădat țara prin jefuiri și îl condamnă la izgonire din țară. Decizia nu a mai putut fi pusă în aplicare din cauza tragicului sfârșit al conducătorului Revoluției. Ulterior, Hagi Enuș cade în dizgrația poporului și este obligat, rând pe rând, să cedeze epitropia casei jupânesei Brăiloiu și pe cea a bisericii Toți Sfinții (aprilie 1824). În documente posterioare acestui an se menționează numai “casa răposatului Hagi Enuș”.

De-a lungul veacului al XIX-lea, biserica a suferit numeroase deteriorări, reparațiile afectându-i aspectul inițial. În perioada 1826-1829 se efectuează repararea și zugrăvirea tavanului, șindrilirea bisericii și repararea clopotniței (rezidită cu cărămidă din biserică). Cu această ocazie în clopotniță a fost mutat vechiul clopot pe care biserica l-a primit în timpul răscoalei sârbilor din anul 1814 de la consiliul parohial al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Belgrad.

“Cutremurul cel mare” de la 1838 afectează și el structura și rezistența bisericii, deteriorând altarul, amvonul și tencuiala, ceea ce conduce la o nouă zugrăvire în frescă a edificiului. Biserica trece printr-un nou proces de reparare și șindrilire în 1839 și printr-o renovare generală și o zugrăvire între 1855-1856 (ctitori Hristea Stancovici și Sterie Ioanu). În anul 1895 s-a adăugat o nouă pictură, în ulei, în timp ce zugrăveala exterioară a fost ștearsă și nu s-a mai refăcut, și s-a acoperit cu tablă. Odată cu trecerea vremii, exteriorul bisericii a căpătat o culoare alb-cenușie, ceea ce a atras lăcașului denumirea de Biserica Cenușie.

Surse:
http://www.monumenteoltenia.ro/ansamblul-bisericii-toti-sfintii-hagi-enus-craiova/
https://www.facebook.com/MonumenteOltenia/photos/a.363079720500624/638246172983976/?type=3&theater

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică

Biserica Greco-Catolică

Mănăstire / Biserică