Casa Glogoveanu, fostul Tribunal Dolj

Monument / Obiectiv arhitectural


Address

Casa Glogoveanu, Strada Brestei 12, Craiova, România

Despre

Casa Glogoveanu este un monument de arhitectură de interes național situat în municipiul Craiova, pe str. Brestei, nr. 12.
Construit de familia boierilor Glogoveni în 1802 pe temeliile unui edificiu din secolul al XVIII-lea, imobilul a găzduit Primăria Craiovei și apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj.

La începutul secolului al XVIII-lea, boierii Gologoveni, s-au mutat la Craiova, Cerneți și Râmnicu Vâlcea pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în viața politică, economică, socială și culturală a societății. Casa Glogoveanu, cumpărată de vornicul Matei în 1724, a rămas în proprietatea boierilor Glogoveni timp de aproape două secole.
Finalul veacului a coincis cu aducerea în casa de la Craiova a Glogovenilor a tânărului Tudor Vladimirescu, pentru a învăța carte împreună cu fiul boierului Ioniță Glogoveanu, Nicolae.
În 1801, imobilul a ars, dar zidurile sale au fost refăcute în întregime.
În timpul războaielor ruso-turce din 1806-1812 și 1828-1829, Casa Glogoveanu a fost transformată în spital pentru soldații ruși.
Clădirea a fost afectată de cutremurul din 1838, în urma căruia edificiul a suferit unele transformări și adăugiri.
Partea a doua a secolului al XIX-lea a fost presărată cu vizite ale Regelui Carol I în Craiova, pe durata căruia acesta era găzduit în ceea ce se numea atunci “Palatul Glogoveanu”.
În anul 1908, Nicolae Romanescu a ridicat aripa de nord a clădirii.
Casa a fost vândută de Nicolae Glogoveanu în luna septembrie 1913, Primăriei din Craiova, împreună cu o parte din mobilier.
În acest imobil a funcționat Primăria orașului până în anul 1943.
Între 1943 și 2016, în Casa Glogoveanu și-a desfășurat activitatea Tribunalul Județean Dolj.

Sursa: www.monumenteoltenia.ro
Foto: www.monumenteoltenia.ro

Alte sugestii

Casa Rusănescu, azi Casa Căsătoriilor

Monument / Obiectiv arhitectural

Casa Poenaru

Monument / Obiectiv arhitectural

Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova, fosta Școala Normală de Băieți

Monument / Obiectiv arhitectural

Casa Vernescu

Monument / Obiectiv arhitectural

Blocul N.D. Popescu

Monument / Obiectiv arhitectural