Muzeul Cărții și Exilului Românesc (Casa Dianu)

Monument / Obiectiv arhitectural


Address

Casa Dianu, Strada 24 Ianuarie 4, Craiova, România

Despre

Întrată în patrimoniul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” în 2016, „Casa Dianu”, monument istoric impunător al Craiovei, va găzdui „Muzeul Cărții și Exilului Românesc”. Valoarea de patrimoniu a imobilului, precum și potențialul istoric inestimabil vor fi valorificate și implicit redate circuitului cultural și turistic prin atribuirea unei funcții pe măsura istoriei și renumelui acestui vechi așezământ cultural.

Imobilul va fi reabilitat și dotat cu aparatură și tehnică modernă și va avea în componență săli de expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de concerte, săli multimedia, spații de lectură și petrecere a timpului liber. Muzeul va reuni cele mai valoroase colecții de carte și documente obținute de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” începând cu anul 2013:

1. Pentru zona de Exil, fondurile: „Acad. Basarab Nicolescu”, „Mircea Eliade”, „Vintilă Horia”, „Andrei Șerban”, „Paul Barbăneagră”, „Leonid Mămăligă (L. M. Arcade)”, „Cicerone Poghirc”, „Victor Cupșa”, „Corneliu Șerban Popa”, „Andrei Codrescu”, „Bujor Nedelcovici”, „Mircea Milcovitch și Maria Mesterou”, „Constanța Buzdugan”, „Cezar Vasiliu”, dar și arhivele „Cenaclului de la Neuilly”, respectiv actele și documentele Asociației „Hyperion”.

2. Pentru zona de Istorie și Istorie a Cărții, fondurile: „Acad. Dan Berindei”, „Acad. Dinu C. Giurescu”, „Ileana și Romulus Vulpescu”, „Șerban Viorel și Rodica Stănoiu” și „V. Veliman”.

Realizarea proiectului „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judeţul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc şi introducerea acestuia în circuitul turistic” este posibilă datorită finanțării de aproximativ 5 milioane de euro obținută în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Finanțarea a fost obținută de Consiliul Județean Dolj, în calitate de beneficiar.

Photo Gallery

Alte sugestii

Casa Băniei

Monument / Obiectiv arhitectural

Muzeul de Artă Craiova

Monument / Muzeu / Obiectiv arhitectural

Podul Calafat-Vidin

Companie de transport / Obiectiv arhitectural

Stadionul ”Ion Oblemenco”

Obiectiv arhitectural / Sport și agrement

Sala Polivalentă

Obiectiv arhitectural / Sport și agrement